Blog

Efektywne planowanie i zarządzanie pracą w Scrumie

5
min czytania
Down arrow button

Blog >

Efektywne planowanie i zarządzanie pracą w Scrumie
Agile

Efektywne i wydajne planowanie pracy odgrywa kluczową rolę w sukcesie metodyki Scrum. W dynamicznym środowisku biznesowym konieczne jest posiadanie odpowiedniej strategii i narzędzi, aby skutecznie zarządzać projektem. Sprint Planning jest jednym z kluczowych wydarzeń w Scrumie, które umożliwia zespołowi opracowanie planu działania na nadchodzący sprint.
Chcesz dowiedzieć się czym jest sprint planning? jakie są metody estymacji oraz jak angażować zespół?

Dowiesz się tego z dalszej części artykułu

SPRINT PLANNING CZYLI ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU

Scrum jest zwinną metodyką zarządzania projektem, która pozwala na elastyczne i iteracyjne podejście do pracy. Sprint planning jest jednym z kluczowych wydarzeń w Scrumie, które odbywa się na początku każdego sprintu. Jest to spotkanie, podczas którego zespół i Scrum Master ustalają cele i zakres pracy na nadchodzący sprint.

Spotkanie sprint planning jest podzielone na dwie części: pierwszą część poświęca się na ustalenie celów sprintu, a drugą na opracowanie szczegółowego planu działań. Podczas pierwszej części Product Owner przedstawia swoją wizję i cele sprintu. Zespół zadaje pytania i wyjaśnia wszelkie wątpliwości, aby lepiej zrozumieć oczekiwania. Następnie Scrum Team wspólnie decyduje, jakie elementy zostaną dodane do backlogu sprintu.

Druga część skupia się na rozbiciu backlogu sprintu na konkretne zadania, które zostaną wykonane w trakcie sprintu. Zadania są zapisywane na kartach zadań (tzw. user stories). Karty zadań powinny być konkretne, jasne i możliwe do zrozumienia dla wszystkich członków zespołu. Najczęściej do zarządzania zadaniami wykorzystuje się narzędzia, które zapobiegają powstawaniu chaosu oraz pozwalają na śledzenie postępu prac. Do najpopularniejszych z nich należą:

  • Jira – jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do zarządzania projektami i śledzenia postępów prac. Opracowane przez firmę Atlassian, Jira oferuje szeroki zakres funkcji i elastyczność, co czyni go idealnym narzędziem dla zespołów pracujących w metodyce Scrum. Umożliwia tworzenie backlogu, śledzenie zadań, przypisywanie priorytetów, harmonogramowanie, raportowanie postępów i wiele więcej. Jira umożliwia również integrację z innymi narzędziami, takimi jak Confluence (do dokumentacji) czy Bitbucket (do kontroli wersji kodu).

Wizualizacja panelu programu jira
Source: https://www.atlassian.com/

  • Azure DevOps – to kompleksowa platforma do zarządzania cyklem życia aplikacji. Opracowana przez Microsoft, jest ona szeroko stosowana do zarządzania projektami, w tym w metodyce Scrum. Azure DevOps oferuje różnorodne funkcje, takie jak zarządzanie backlogiem, śledzenie zadań, zarządzanie wersjami kodu źródłowego, automatyzację procesów CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) i wiele więcej. Platforma jest w pełni zintegrowana z innymi usługami chmurowymi Microsoft Azure, co umożliwia łatwą integrację i dostęp do zaawansowanych funkcji DevOps.

Azure DevOps board
Source: https://learn.microsoft.com/

Aby zapewnić udane planowanie w Scrumie, ważne jest zaangażowanie całego zespołu. Wszyscy członkowie powinni mieć możliwość wypowiedzenia się na temat celów sprintu, zakresu pracy i wyceny zadań. Każdy powinien mieć głos i możliwość wyrażenia swoich opinii oraz obaw. Scrum Master ma za zadanie zapewnić, że spotkanie przebiega płynnie i wszyscy są zaangażowani. Ważne jest również, aby planowanie było skoncentrowane na rezultatach i celach, a nie tylko na listach zadań. Podczas spotkania należy unikać zbytniego zagłębiania się w szczegóły techniczne, które mogą przeszkadzać w osiągnięciu głównych celów sprintu. Celem planowania jest stworzenie jasnego planu działania, który będzie służył jako podstawa do realizacji pracy w trakcie sprintu.

Poniżej ogólne kroki, które są zazwyczaj podejmowane podczas planowania w Scrumie:

Przedstawienie kroków w sprincie

ESTYMACJA ZADAŃ – SPOSOBY NA PRECYZYJNE PLANOWANIE W SCRUMIE

Estymacja zadań jest nieodłącznym elementem planowania i zarządzania projektem w metodyce Scrum. Często stawiamy sobie pytanie: dlaczego warto poświęcać czas na dokładne określenie trudności i czasu wykonania zadań? Odpowiedź jest prosta: precyzyjne estymacje pozwalają na lepsze nadzorowanie projektu, minimalizują ryzyko opóźnień i umożliwiają skuteczne przewidywanie terminów.

Kiedy podejmujemy się projektu, istotne jest, aby móc oszacować czas i wysiłek, jakie będą potrzebne do realizacji poszczególnych zadań. Estymacje pomagają zespołowi Scrum w ustaleniu, jakie zadania można zrealizować w ramach jednego sprintu i jak długo potrwa cały projekt. Pozwalają także na lepsze zrozumienie wymagań i priorytetów, a także identyfikację ewentualnych trudności czy ryzyk. Ważne jest, aby estymacje były jak najbardziej zgodne z rzeczywistym czasem wykonania zadań.

W Scrumie często używa się jednostek czasu zwanych ‘Story Points’ które odzwierciedlają trudność i złożoność zadania, a nie bezpośrednio czas jego wykonania. Zazwyczaj wycenianie jest oparte na dyskusji w zespole, porównywaniu zadań do tych, które już zostały wykonane w poprzednich sprintach.

W metodologii Scrum istnieje kilka popularnych metod estymacji tasków, które pomagają zespołowi określić trudność i złożoność zadań. Oto kilka z tych metod:

  1. Punkty historyjek (Story Points): Metoda punktów historyjek polega na przypisywaniu wartości numerycznych do zadań na podstawie ich względnej trudności. Zespół dyskutuje i porównuje zadania do innych, które zostały wcześniej wykonane, i przypisuje im odpowiednie liczby. Na przykład, jeśli pewne zadanie jest uważane za dwa razy trudniejsze niż inne, to może być ocenione na dwa razy więcej punktów. Estymacja ta uwzględnia zarówno czas, jak i inne czynniki, takie jak ryzyko, złożoność techniczna czy stopień niejasności.
  2. Planning Poker: to technika estymacji, w której zespół dyskutuje i jednocześnie ocenia zadania. Każdy członek zespołu otrzymuje zestaw kart z wartościami numerycznymi (często używany np. ciąg fibonacciego: 1, 2, 3, 5, 8, 13 itd.). Zadania są prezentowane, a członkowie zespołu jednocześnie pokazują swoje karty z wybranymi wartościami. Jeśli są znaczne różnice w ocenach, następuje dyskusja, aż osiągnięta zostanie jednomyślność lub przynajmniej konsensus w ocenie zadania.
  3. T-Shirt Sizes: polega na przypisywaniu zadań do różnych rozmiarów koszulek (np. XS, S, M, L, XL) w zależności od ich trudności i złożoności. Ta metoda jest bardziej subiektywna i służy do szybkiej estymacji bez konieczności przeprowadzania szczegółowych dyskusji. Członkowie zespołu porównują zadania do różnych rozmiarów koszulek, które reprezentują różne poziomy trudności.

Ważne jest, aby zespół wybrał metodę estymacji, która najlepiej pasuje do ich potrzeb i jest najbardziej efektywna dla danego projektu. Niezależnie od wybranej metody, kluczowe jest zaangażowanie całego zespołu. Dzięki temu można uzyskać lepsze zrozumienie zadania, uwzględnić różnorodne perspektywy i osiągnąć bardziej dokładne estymacje, co przyczyni się do skuteczniejszego planowania i realizacji sprintów w metodyce Scrum.

CZY EFEKTYWNE PLANOWANIE PRACY OZNACZA SUKCES PROJEKTU?

Efektywne planowanie pracy jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na sukces projektu, ale nie jest to jedyny czynnik decydujący. Skuteczne planowanie zapewnia solidne podstawy i strukturę dla projektu, umożliwiając zespołowi skoncentrowanie się na osiągnięciu celów i dostarczaniu wartościowych rezultatów. Efektywne planowanie pomaga zespołowi zrozumieć zakres pracy, określić cele, ustalić harmonogram, przypisać zadania i śledzić postępy. Pozwala to na lepsze zarządzanie zasobami, minimalizację ryzyka opóźnień i eliminację niezgodności między oczekiwaniami klienta a dostarczonym produktem.

Aby jednak projekt zakończył się sukcesem, kluczowa jest również skuteczna realizacja ustalonego planu, odpowiednie zarządzanie ryzykiem, zdolność adaptacji do zmieniających się warunków oraz sprawna komunikacja i współpraca w zespole. Przyczyniają się do tego również takie czynniki jak kompetencje członków zespołu, dostępność zasobów, a także odpowiednie zarządzanie czasem i budżetem. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy istnieje szansa na lepsze zarządzanie projektami, umów się na konsultację z naszym Project Managerem, który pomoże usprawnić proces projektowy w Twojej firmie: https://skmgp.com/contact

O autorze
Izabela Węgrecka

Izabela to Project Managerka oraz Scrum Masterka od 6 lat związana z branżą IT. Posiada doświadczenie w kierowaniu różnorodnymi projektami oraz efektywnym zarządzaniu zespołami. Jest liderem ze zdolnością do tworzenia spójnych i zaangażowanych zespołów opartych na wartościach Scrum. Bez względu na skalę projektu potrafi stworzyć dynamiczne środowisko, w którym współpraca, innowacyjność i dostarczanie wartościowych produktów są priorytetami.