Home >

Polityka Prywatności

§1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest SKM Group Mateusz Kopacz z siedzibą pod adresem ul. Wadowicka 7 30-347 Kraków, NIP: 8722200617. REGON: 243312100, kontakt: +48 510 591 095 / office@skmgp.com. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeżeli wysłałeś zapytanie poprzez formularz kontaktowy to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres email.
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.
 3. Dane osobowe są następujące:
  a) zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
  b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  c) w celu i zakresie niezbędnym do ustalenia, kształtowania treści Umowy, jej zmiany lub rozwiązania oraz właściwego wdrożenia Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  d) w zakresie i celu niezbędnym do realizacji uzasadnionych interesów (uzasadnione cele), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
  e) w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą w przypadku subskrypcji newslettera
 4. Each data subject (if we are their administrator) has the right to access data, rectify, delete or limit processing, the right to object, and the right to lodge a complaint with the supervisory body.
 5. Contact with the person supervising the processing of personal data in the organization of the Service Provider is possible by electronic means, using the following e-mail address: office@skmgp.comZastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 6. We reserve the right to process your data after termination of the Agreement or withdrawal of your consent only in the scope of the need to redress action in court or if national or EU regulations or international law oblige us to retain the data.
 7. The Service Provider has the right to share personal data of the User and their other data with authorized bodies based on the relevant legal regulations (e.g. law enforcement authorities).
 8. The removal of personal data may take place as a result of the withdrawal of consent or filing a legally admissible objection to the processing of personal data.
 9. The Service Provider does not share personal data with bodies other than those authorized based on the relevant legal regulations.
 10. Personal data is processed only by bodies authorized by us or by the processor with whom we cooperate closely.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna skmgp.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy SKM Group Mateusz Kopacz w celu optymalizacji działań.
 3. Na potrzeby witrynie stosujemy pliki cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, na przykład pliki cookie uwierzytelniające wykorzystywane w usługach wymagających uwierzytelniania za pośrednictwem Serwisu;
  b) pliki cookie wykorzystywane do celów bezpieczeństwa, na przykład pliki cookie wykorzystywane do wykrywania nadużyć związanych z uwierzytelnianiem w ramach Serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające gromadzenie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookie, które umożliwiają „zapamiętanie” ustawień użytkownika i personalizację interfejsu użytkownika, na przykład preferowanego przez użytkownika języka lub lokalizacji, rozmiaru czcionki, wyświetlania strony internetowej itp.;
  e) pliki cookie „reklamowe”, umożliwiające dostarczanie użytkownikowi spersonalizowanych treści komercyjnych, wybranych zgodnie z jego zainteresowaniami.
 4. The user may disable or restore the option of collecting cookies by changing the settings in the web browser at any time. Instructions for managing cookies are available at: allaboutcookies.org/manage-cookies. Additional personal data, such as an e-mail address, is collected only in places where the user actively consented to it by completing the form. The data above is retained and used only for the needs necessary for particular service.