Blog

Wypróbuj podejście Fail Fast, Learn Faster:

Jak MVP pomaga w unikaniu kosztownych błędów?

6
min czytania
Down arrow button

Blog >

Wypróbuj podejście Fail Fast, Learn Faster:
Agile

Świat IT od pewnego czasu wymaga od nas bardzo szybkiego reagowania na wszelkie zmiany i nowości. Z każdym kolejnym projektem należy pamiętać, że ryzyko popełnienia kosztownych błędów podczas rozwoju oprogramowania jest zawsze obecne. Dlatego rosnąca popularność podejścia "Fail Fast, Learn Faster" i stosowanie MVP (Minimum Viable Product) są praktykami, które znacząco przyczyniają się do minimalizowania ryzyka oraz skutecznego unikania kosztownych pomyłek. Jak zminimalizować ryzyko wykorzystując wyżej wspomniane praktyki? Dowiesz się tego z dalszej części artykułu.

CZYM JEST "FAIL FAST, LEARN FASTER"?

Często pracując w projektach IT, nawet doskonale rozumiejąc wymagania, okazuje się, że ‘to jednak nie to’. Dlaczego tak się dzieje? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Już podczas trwania prac, pomysł klienta może ewoluować, wymagania mogą ulec zmianie lub po prostu bez zobaczenia pierwszej wersji produktu, ciężko stwierdzić, czy przyjęte założenia spełnią przyjęte oczekiwania.

Podejście "Fail Fast, Learn Faster" to filozofia, która podkreśla wartość szybkiego eksperymentowania, wczesnego wykrywania błędów i aktywnego uczenia się na podstawie doświadczeń. W świecie IT oznacza to, że w miejsce długotrwałego i kosztownego wytwarzania produktu, warto zainwestować czas i wysiłek w stworzenie jego najbardziej podstawowej wersji - Minimum Viable Product. Dzięki temu podejściu, klient już na pierwszych (nawet niedopracowanych) wersjach produktu będzie w stanie stwierdzić, czy prace idą w dobrym kierunku, ewentualnie zmienić swoje pierwotne założenia, tak aby spełniały jego oczekiwania. Im szybciej klient wykryje kwestie, które wymagają przeróbki, tym szybciej zostaną naprawione, zdecydowanie niższym kosztem niż na gotowym docelowym produkcie.

Dodatkowo pozwolenie sobie na porażkę na wczesnym etapie projektu pozwala szybko budować doświadczenia, przyśpieszyć naukę i natychmiast zoptymalizować rozwiązania, tak aby osiągnąć cel.

CO OZNACZA MINIMUM VIABLE PRODUCT?

MVP to najmniejsza działająca wersja produktu, która zawiera tylko najważniejsze funkcje wystarczające aby pokazać interesariuszom jak działa produkt. MVP jest zaprojektowane w celu szybkiego przetestowania i zweryfikowania pomysłu biznesowego, pomocy w zrozumieniu potrzeb użytkowników oraz zbierania realnych danych zwrotnych, w celu doskonalenia pracy. Dzięki zweryfikowaniu MVP z klientem i użytkownikami mamy pewność, że produkt jest dokładnie tym, czego klient oczekuje.

Nie bez przyczyny jedną i podstawowych i najpewniej najważniejszą zasadą Manifestu Agile jest:

Najwyższym priorytetem jest zadowolenie klienta poprzez wczesne i ciągłe dostarczanie wartościowego oprogramowania.

Założenie to podkreśla, że sukces projektu zależy od ciągłej współpracy i komunikacji z klientem oraz zdolności do dostarczania wartości w krótkich cyklach czasu. Ostatecznym celem MVP jest zdobycie feedbacku od użytkowników, zrozumienie ich potrzeb, wykorzystanie tej wiedzy do iteracyjnego ulepszania produktu i dostarczenia rozwiązania, które rzeczywiście odpowiada na wymagania rynku i potrzeby użytkowników.

JAK SKUTECZNIE BUDOWAĆ MVP?

Budowanie MVP to dynamiczny proces, który wymaga staranności, elastyczności, gotowości do eksperymentowania i zdolności do szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych. Kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie się na rozwiązaniu głównego problemu klienta i dostarczenie wartości w możliwie najkrótszym czasie. Oto kilka kroków, które pomogą w skutecznym opracowaniu Minimum Viable Product:

  • Zdefiniowanie celów: Na początek warto jasno zdefiniować cele, jakie chcemy osiągnąć dzięki MVP. Czy to zrozumienie zachowań użytkowników, przetestowanie konkretnego rozwiązania czy zweryfikowanie pomysłu biznesowego – cel musi być wyraźny i mierzalny. Wyobraźmy sobie startup w branży fitness, który planuje stworzyć nową aplikację mobilną, pomagającą użytkownikom śledzić postępy w treningach. W tym przypadku dobrze zdefiniowanym celem dla ich MVP może być zbadanie, czy użytkownicy uważają interfejs aplikacji za intuicyjny oraz czy regularnie korzystają z niego, by rejestrować swoje treningi. Ten cel jest mierzalny poprzez wskaźniki takie jak liczba aktywnych użytkowników, częstotliwość logowania oraz opinie użytkowników na temat użyteczności aplikacji.
  • Identyfikacja kluczowych funkcji: Następnie należy skupić się na identyfikacji kluczowych funkcji, które są niezbędne do osiągnięcia celu. Te funkcje stanowią "rdzeń" produktu i są jego najważniejszym elementem. Dla wyżej wymienionego startupu z branży fitness kluczowymi funkcjami mogą być np. rejestracja / logowanie użytkownika, dodawanie treningów, przegląd historii, statystyki. Te funkcje stanowią fundament MVP, który koncentruje się na dostarczeniu najważniejszej wartości użytkownikom.
  • Ograniczenie zakresu: MVP musi być ograniczone, aby można je było w krótkim czasie dostarczyć. Konieczne jest dokładne określenie tego, co znajdzie się w wersji MVP, a co zostanie przesunięte do późniejszych wersji produktu. Przykładem będzie interfejs użytkownika, który w fazie MVP może być prosty i funkcjonalny, z minimalnymi elementami graficznymi. Rozwój interfejsu może nastąpić w dalszych etapach rozwoju oprogramowania.
  • Prostota i użyteczność: MVP powinno być proste i łatwe do zrozumienia. Unikajmy zbyt skomplikowanych rozwiązań, które mogą wprowadzić zamieszanie u użytkowników. W pierwszej wersji należy postawić na maksymalne uproszczenie wszelkich procesów, rejestracja nowego użytkownika powinna być jednoznaczna i wymagać minimalnej ilości informacji, np. tylko adresu e-mail i hasła.
  • Zbieranie informacji zwrotnych: Kluczowym elementem budowania MVP jest zdolność do zbierania informacji zwrotnych od użytkowników i klientów. To właśnie one pozwolą na weryfikację pomysłu i dostosowanie produktu do potrzeb rynku. Po pewnym czasie użytkowania aplikacji, można poprosić użytkowników o wypełnienie krótkiej ankiety lub pozostawienie opinii na temat ich doświadczenia z aplikacją. Pytania mogą dotyczyć użyteczności, wyglądu interfejsu, oraz ogólnego zadowolenia z produktu. Odpowiedzi, pozwolą określić jakich funkcji brakuje oraz zidentyfikować te miejsca, które wymagają przeróbek, tak aby spełniały potrzeby użytkowników.
  • Szybkie iteracje: MVP nie jest jednorazowym wysiłkiem. Po zebraniu informacji zwrotnych należy dokonać odpowiednich zmian i przeprowadzić kolejne iteracje, aż osiągniemy pożądany wynik. Na przykładzie aplikacji dla branży fitness dzięki opinią użytkowników, zauważono, że niektórym brakuje opcji monitorowania postępów w dłuższym okresie czasu. W odpowiedzi na to, zespół decyduje się dodać funkcję generowania raportów treningowych, które użytkownicy będą mogli przeglądać na przestrzeni tygodni i miesięcy. W kolejnej rundzie feedbacku, użytkownicy podkreślają potrzebę lepszego powiadomienia o nadchodzących treningach. Zespół reaguje dodając bardziej zaawansowany system powiadomień, który będzie wysyłać przypomnienia o planowanych sesjach treningowych.
  • Testowanie na grupie docelowej: MVP powinno być testowane na grupie docelowej użytkowników. To właśnie oni stanowią ostateczny arbitraż w ocenie wartości produktu. Należy wybrać grupę swoich pierwszych użytkowników, którzy są zainteresowani śledzeniem swoich treningów. Mogą to być zarówno osoby, które już korzystały z innych aplikacji fitness, jak i osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę.  Użytkownicy biorący udział w testach mają okazję do bezpośredniego przetestowania aplikacji, korzystania z jej funkcji i dawania swojego feedbacku. Podczas testów użytkownicy mogą podzielić się swoimi reakcjami, opiniami oraz sugestiami dotyczącymi funkcjonalności i użyteczności. To cenne informacje, które można wykorzystać do dalszego rozwoju produktu.
  • Rozwój stopniowy: Warto zauważyć, że MVP to tylko początek. Na podstawie wyników, uzyskanych w trakcie testów, produkt może ulegać stopniowemu rozwojowi, dostarczając coraz to nowych funkcji i wartości. W dalszych etapach warto również skupić się na szczegółach projektu, które nie były brane pod uwagę podczas budowy MVP. W dalszych etapach projektu można rozszerzyć formularz do rejestracji użytkownika, poszerzając go np. o możliwość rejestracji poprzez użycie konta Google.

JAK UNIKNĄĆ KOSZTOWNYCH BŁĘDÓW REALIZUJĄC PROJEKTY IT

Jednym z bardziej niebezpiecznych podejść w budowaniu oprogramowania jest strach przed porażką oraz chęć dostarczenia idealnego produktu, który będzie pozbawiony wad. Obydwa te podejścia, w rezultacie mogą doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji powodujących całkowite niepowodzenie projektów.

Aby zminimalizować ryzyko osiągnięcia całkowitej porażki projektu należy do niego podejść iteracyjnie, ewoluując funkcjonalność w oparciu o uzasadnione potrzeby użytkowników. Trzeba pozwolić sobie na drobną porażkę w jak najwcześniejszym etapie projektu aby błędy mogły być naprawione, i ostatecznie osiągnąć sukces, w którym klient oraz użytkownicy będą zadowoleni.

Im szybciej zespół projektowy zaakceptuje własne błędy, tym szybciej będzie mógł przystąpić do szybkiego doskonalenia produktu. Niepowodzenia i porażki tak naprawde są wpisane w proces budowania oprogramowania, bardzo rzadko zdarza się dokładnie i w pełni satysfakcjonująco spełnić oczekiwania klienta bez iteracji projektu. Dlatego należy pamiętać, że budowanie MVP jest kluczowym elementem podejścia "Fail Fast, Learn Faster", które pomaga unikać kosztownych błędów w świecie IT. Poprzez skupienie się na najważniejszych funkcjach, zbieranie informacji zwrotnych od użytkowników i szybkie iteracje, można efektywnie dostarczyć wartościowy produkt, minimalizując jednocześnie ryzyko i koszty.

MVP jest narzędziem, które pozwala na weryfikację pomysłów, zrozumienie potrzeb klientów i budowanie sukcesu na rynku IT. Jako SKM Group stosujemy zasadę "Fail Fast, Learn Faster" w realizowanych przez nas projektach. To zadowolenie klienta jest dla nas zawsze na pierwszym miejscu.

O autorze
Izabela Węgrecka

Izabela to Project Managerka oraz Scrum Masterka od 6 lat związana z branżą IT. Posiada doświadczenie w kierowaniu różnorodnymi projektami oraz efektywnym zarządzaniu zespołami. Jest liderem ze zdolnością do tworzenia spójnych i zaangażowanych zespołów opartych na wartościach Scrum. Bez względu na skalę projektu potrafi stworzyć dynamiczne środowisko, w którym współpraca, innowacyjność i dostarczanie wartościowych produktów są priorytetami.