Blog

How to manage an IT Outsourcing team: Best practices

7
min czytania
Down arrow button

Blog >

How to manage an IT Outsourcing team: Best practices
IT Outsourcing

Outsourcing IT umożliwia firmom dostęp do specjalistycznych umiejętności i wiedzy bez konieczności długoterminowego zatrudnienia. Jednak poruszanie się po różnych strefach czasowych, niuansach kulturowych i barierach komunikacyjnych może być skomplikowane. Jednak dzięki odpowiednim strategiom i najlepszym praktykom można przekształcić te wyzwania w możliwości rozwoju i wydajności.

Zarządzanie zespołem outsourcingu IT wymaga unikalnego zestawu umiejętności i praktyk, aby zapewnić wykorzystanie odpowiednich talentów, a zasoby te są zmaksymalizowane w celu osiągnięcia celów biznesowych. W tym wpisie na blogu omówimy najlepsze praktyki zarządzania zespołem body leasingowym. Niezależnie od tego, czy już kierujesz takim zespołem, czy rozważasz jego wdrożenie, przedstawione tutaj spostrzeżenia i strategie wyposażą Cię w wiedzę i narzędzia, które pomogą Ci osiągnąć Twoje cele.

Różne rodzaje umów outsourcingu IT

Badając outsourcing IT, ważne jest, aby rozpoznać trzy podstawowe rodzaje umów:

 • Outsourcing offshore - odnosi się do praktyki zlecania usług dostawcy zlokalizowanemu w odległej, często geograficznie odległej lokalizacji. Takie rozwiązanie jest zwykle wybierane ze względu na jego opłacalność, ponieważ oferuje dostęp do dużej puli wykwalifikowanych specjalistów w krajach, w których koszty pracy są stosunkowo niższe. Może to jednak wiązać się z wyzwaniami związanymi z różnicami stref czasowych i potencjalnymi barierami komunikacyjnymi.
 • Outsourcing nearshore - obejmuje współpracę z dostawcami usług zlokalizowanymi w sąsiednich lub pobliskich krajach, dzielących podobne strefy czasowe lub bliskość geograficzną. Taki układ równoważy oszczędności kosztów ze zmniejszonymi różnicami stref czasowych, co czyni go atrakcyjną opcją dla tych, którzy szukają kompromisu między efektywnością kosztową a bliskością ułatwiającą komunikację i współpracę.
 • Outsourcing onshore - znany również jako outsourcing krajowy, obejmuje zatrudnianie dostawców usług w tym samym kraju lub regionie. Chociaż może to być najdroższa opcja, oferuje takie korzyści, jak minimalne bariery kulturowe i językowe, łatwa dostępność i większa zgodność z przepisami. Outsourcing na lądzie jest często wybierany w przypadku projektów wymagających ścisłego bezpieczeństwa danych lub dla firm, które wolą prowadzić działalność bliżej domu.

Rola komunikacji w zarządzaniu zespołem outsourcingowym

W kontekście zarządzania zespołem outsourcingowym komunikacja odgrywa kluczową rolę. Służy ona jako krytyczne ogniwo między zespołem wewnętrznym a partnerami outsourcingowymi. Dzięki komunikacji wszyscy zyskują kompleksowe zrozumienie celów projektu, harmonogramów i oczekiwań.

Komunikacja jest bramą do jasności i przejrzystości. Stanowi ona remedium na nieporozumienia i niejasności, które mogą pojawić się w złożonych projektach. Przejrzyste podejście do komunikacji buduje zaufanie wśród członków zespołu, promując zdrowe środowisko pracy.

Co więcej, skuteczna komunikacja jest podstawą do identyfikowania i szybkiego rozwiązywania problemów. Służy jako podstawa do zapobiegania przekształcaniu się drobnych wyzwań w przeszkody nie do pokonania, zapewniając w ten sposób ciągłość i sukces projektu. W przypadku zespołów outsourcingowych zlokalizowanych w różnych częściach świata, zrozumienie i poszanowanie różnic kulturowych staje się najważniejsze.

Skuteczna komunikacja pozwala docenić te niuanse, pomagając zniwelować różnice i ułatwiając harmonijną współpracę.

Potrzeba jasnego i otwartego kanału komunikacji

Istnieją cztery główne zasady, których należy przestrzegać, aby osiągnąć dobrą komunikację:

 1. Określ oczekiwania - jasno zdefiniuj oczekiwania dotyczące komunikacji od samego początku partnerstwa outsourcingowego. Określ preferowane metody, czas reakcji i przepływ informacji.
 2. Wyznacz kluczowe osoby kontaktowe - wyznacz kluczowe punkty kontaktowe po obu stronach, zapewniając płynną komunikację bez zbędnych pośredników. Upraszcza to proces i minimalizuje nieporozumienia.
 3. Regularne aktualizacje - wdrożenie ustrukturyzowanego harmonogramu komunikacji, który może obejmować codzienne lub cotygodniowe aktualizacje statusu, spotkania i raporty. Dzięki temu wszystkie strony będą na bieżąco informowane o postępach projektu.
 4. Otwartość na informacje zwrotne - tworzenie środowiska, w którym wszyscy członkowie zespołu czują się komfortowo, przekazując informacje zwrotne i dzieląc się wątpliwościami. To nie tylko usprawnia rozwiązywanie problemów, ale także promuje kulturę ciągłego doskonalenia.

Najlepsze praktyki w zakresie narzędzi i praktyk komunikacji zdalnej

Oto kilka najlepszych praktyk usprawniających komunikację zdalną:

 • Połączenia wideo - wzmacniają kontakty międzyludzkie i umożliwiają dyskusje twarzą w twarz, co może być nieocenione w przypadku pracy ze zdalnymi zespołami. Popularne narzędzia, takie jak Zoom, Microsoft Teams, Google Meet i Skype oferują niezawodne możliwości wideokonferencji.
 • Wiadomości błyskawiczne - narzędzia do czatowania w czasie rzeczywistym, takie jak Slack, Discord i Microsoft Teams, ułatwiają szybką, nieformalną komunikację. Utwórz dedykowane kanały dla różnych aspektów projektu, aby uporządkować dyskusje.
 • Oprogramowanie do zarządzania projektami - korzystaj z platform do zarządzania projektami, takich jak Trello, Asana lub Jira, aby śledzić zadania, ustalać terminy i udostępniać postępy. Narzędzia te zapewniają wgląd w status projektu i obowiązki.
 • Poczta elektroniczna - chociaż poczta elektroniczna jest tradycyjną metodą komunikacji, pozostaje ważna dla formalnej dokumentacji i dłuższych wiadomości. Upewnij się, że ważne informacje i decyzje są udokumentowane w wiadomości e-mail.
 • Platformy współpracy: Platformy takie jak Google Workspace, Miro i Microsoft 365 oferują zintegrowane rozwiązania do poczty e-mail, udostępniania dokumentów i współpracy, usprawniając komunikację i zarządzanie dokumentami.
 • Regularne spotkania - zaplanuj regularne spotkania wideo lub telefoniczne w celu omówienia postępów projektu, wyzwań i planów na przyszłość. Spotkania te powinny zachęcać do otwartej dyskusji i współpracy.
 • Wrażliwość kulturowa - należy pamiętać o różnicach kulturowych, w tym stylach komunikacji i zwyczajach. Dostosuj swoje podejście do komunikacji, aby uwzględnić preferencje i praktyki zespołu outsourcingowego.

Konfigurowanie efektywnego zarządzania projektami

Skuteczne zarządzanie zespołem outsourcingu IT zależy w dużej mierze od efektywnego zarządzania projektami. W tej sekcji opisano różne metodologie odpowiednie dla outsourcingu, narzędzia i oprogramowanie, które usprawniają śledzenie projektów, a także krytyczne znaczenie planowania, monitorowania i raportowania projektów.

Metodologie zarządzania projektami odpowiednie dla outsourcingu

Zarządzanie projektem zleconym na zewnątrz często wymaga dostosowanego podejścia, aby zapewnić płynną współpracę i efektywny postęp. Kilka metodologii zarządzania projektami może być szczególnie korzystnych w tym kontekście: Jednym z tych podejść jest metodologia Agile, szeroko stosowana w outsourcingu ze względu na nacisk na elastyczność i współpracę.

Obejmuje ona iteracyjny rozwój, regularne informacje zwrotne i zdolność adaptacji do zmieniających się wymagań projektu, dzięki czemu dobrze nadaje się do projektów podatnych na zmiany lub wymagających ciągłego zaangażowania klienta.Inną realną opcją jest Scrum, podzbiór Agile.

Scrum koncentruje się na krótkich, ograniczonych czasowo cyklach rozwoju, zwanych sprintami. Jego nacisk na regularną komunikację i przejrzystość doskonale wpisuje się w wymagania outsourcingu, umożliwiając ścisłe monitorowanie i szybką korektę kursu w razie potrzeby.

Z drugiej strony metodologia Waterfall, choć skuteczna w przypadku dobrze zdefiniowanych projektów, generalnie nie jest zalecana w przypadku outsourcingu. Jej sztywny, sekwencyjny charakter może wprowadzać ryzyko, szczególnie w kontekście outsourcingu, gdzie elastyczność i zdolność adaptacji są często niezbędne ze względu na złożoność współpracujących, rozproszonych geograficznie projektów. Dlatego też, podczas zarządzania zespołami outsourcingu IT, metodologie Agile i Scrum zazwyczaj okazują się bardziej odpowiednimi opcjami, zapewniającymi pomyślną realizację projektów.

Narzędzia i oprogramowanie do skutecznego śledzenia projektów

Jeśli chodzi o zarządzanie zespołem outsourcingowym, skuteczne śledzenie projektów jest podstawą sukcesu. Istnieje wiele narzędzi i rozwiązań programowych dostosowanych do tego celu.

Platformy takie jak Azure Devops, Jira, Trello i Asana wyróżniają się jako potężne narzędzia, pomagające w zarządzaniu zadaniami, przydzielaniu i śledzeniu. Narzędzia takie jak Git, niezbędne do śledzenia zmian w kodzie źródłowym, zapewniają, że zespół programistów konsekwentnie pracuje z najnowszą wersją kodu. Odgrywają one kluczową rolę w monitorowaniu modyfikacji, zachowaniu jakości kodu i egzekwowaniu kontroli wersji.

Oprogramowanie takie jak Clockify i Slack odgrywają kluczową rolę w śledzeniu czasu poświęconego na określone zadania i wspieraniu komunikacji w czasie rzeczywistym między członkami zespołu. Narzędzia te są niezbędne do usprawnienia współpracy i efektywnego zarządzania czasem.

Rozwiązania programowe do tworzenia wykresów Gantta, w tym Microsoft Project i GanttPRO, oferują wizualną reprezentację harmonogramów projektów. Ta wizualna pomoc jest nieoceniona w planowaniu i monitorowaniu projektów, umożliwiając zespołom precyzyjne i przejrzyste zarządzanie zadaniami, terminami i współzależnościami.

Radzenie sobie z wyzwaniami i rozwiązywanie konfliktów

Podczas zarządzania zespołami outsourcingu IT wyzwania i konflikty są nieuniknione, biorąc pod uwagę zróżnicowany charakter globalnej współpracy

Najczęstsze wyzwania w zespołach outsourcingowych

W dynamicznym krajobrazie outsourcingu może pojawić się kilka wyzwań, wpływających na płynną współpracę między różnymi zespołami:

 • Bariery komunikacyjne - w przypadku członków zespołu rozproszonych w różnych lokalizacjach geograficznych, bariery językowe, różnice stref czasowych i niuanse kulturowe mogą stanowić przeszkodę.
 • Zapewnienie jakości - upewnienie się, że wszyscy w różnych zespołach przestrzegają tych samych standardów jakości może być wyzwaniem, potencjalnie skutkującym różnicami w rezultatach i ogólnych wynikach projektu.
 • Niedopasowanie oczekiwań - różnice w oczekiwaniach między klientem a zespołem outsourcingowym dotyczące harmonogramu, zakresu i rezultatów projektu mogą prowadzić do nieporozumień i spowolnić postęp projektu.
 • Kwestie bezpieczeństwa - ochrona wrażliwych danych w całym procesie outsourcingu jest ciągłym wyzwaniem, wymagającym solidnych środków cyberbezpieczeństwa w celu ochrony informacji przed potencjalnymi zagrożeniami.
 • Integracja zespołu - wspieranie poczucia jedności i współpracy między wewnętrznymi i zewnętrznymi członkami zespołu napotyka trudności ze względu na fizyczne odległości i różnice kulturowe, co wymaga przemyślanych strategii skutecznej integracji.

Strategie rozwiązywania konfliktów i proaktywnego zarządzania problemami

W każdej pracy zespołowej kluczowe jest posiadanie planów rozwiązywania problemów i zapobiegania im. Oto kilka strategii, które pozwolą upewnić się, że wszystko przebiega sprawnie:

 • Proactive communication protocol - before any problems arise, set up clear ways for the team to talk, like regular check-ins and feedback sessions. This way, you can catch and solve potential issues early.
 • Detailed service level agreements (SLAs) - make clear agreements about what each party is responsible for, what's expected, and how everyone's performance will be measured. These agreements act as a guide for resolving conflicts and making sure everyone is on the same page.
 • Cross-Cultural training - train team members to understand and respect each other's different work styles, ways of communicating, and cultural practices. This helps create a more understanding and collaborative team.
 • Agile problem-solving - use flexible problem-solving methods to tackle challenges quickly. Regularly looking back at what went well and what didn't, and always trying to improve, helps catch and fix issues in real-time.
 • Mediation and conflict resolution training - give team leaders the skills to step in and solve disputes effectively. This quick resolution stops issues from dragging on and affecting the project timeline.

Przemyślenia końcowe: Osiągnięcie sukcesu w outsourcingu IT

Podsumowując, zarządzanie zespołem outsourcingu IT wymaga strategicznego podejścia, aby sprostać wyzwaniom i wykorzystać korzyści płynące z globalnej współpracy.

Zrozumienie różnych rodzajów outsourcingu, położenie nacisku na skuteczną komunikację i wykorzystanie narzędzi zdalnych są niezbędne dla organizacji poruszających się po złożoności outsourcingu. Przyjęcie skutecznych metod zarządzania projektami i stawianie czoła wyzwaniom za pomocą proaktywnych strategii dodatkowo przyczynia się do sukcesu.

Doświadczenia firm takich jak SKM Group podkreślają znaczenie radzenia sobie z wyzwaniami i konfliktami za pomocą specjalistycznej wiedzy, pokazując pozytywne wyniki osiągalne dzięki przemyślanym praktykom zarządzania. Niezależnie od tego, czy rozpoczynasz, czy ulepszasz swoją przygodę z outsourcingiem IT, te najlepsze praktyki pomogą Ci zoptymalizować zasoby, wspierać silną współpracę i osiągnąć cele biznesowe.

O autorze
Mateusz Kopacz

Mateusz jest doświadczonym profesjonalistą w zarządzaniu projektami i tworzeniu oprogramowania. Obecnie pełni funkcję CEO w SKM Group, gdzie nadzoruje projekty, zapewniając ich pomyślną realizację. Ponadto odgrywa istotną rolę w kształtowaniu strategii firmy, napędzaniu rozwoju nowych rozwiązań oraz kierowaniu rozwojem biznesu i zarządzaniu kluczowymi klientami.