Blog

Innowacyjność w praktyce: Projekty IT finansowane ze środków

5
min czytania
Down arrow button

Blog >

Innowacyjność w praktyce: Projekty IT finansowane ze środków
Case Study

Firma SKM Group specjalizuje się w obszarze projektów informatycznych, od lat z sukcesem uczestniczy w innowacyjnych przedsięwzięciach finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Często jest to działanie kompleksowe, obejmujące nie tylko obsługę IT, lecz również pełną gamę działań, począwszy od doradztwa w pisaniu wniosku, aż po przygotowanie do kontroli.

Nasze projekty, często związane z innowacyjnymi platformami i aplikacjami mobilnymi, odniosły już wiele sukcesów. Wprowadzenie Unii Europejskiej do tego ekosystemu finansowego odgrywa kluczową rolę, wspierając nasze innowacyjne przedsięwzięcia.

Dlaczego projekty IT są kluczowe dla rozwoju gospodarczego?

Obecnie technologie informatyczne są silnym katalizatorem rozwoju gospodarczego. Należy zdawać sobie sprawę z roli, jaką odgrywają projekty IT w tym kontekście. Efektywne wykorzystanie środków stanowi kluczowe wsparcie dla rozwoju projektów, których innowacyjność napędza rozwój całej branży IT.

Projekty IT, wdrażane z wykorzystaniem środków unijnych, pozwalają przedsiębiorstwom na skokowe podniesienie poziomu konkurencyjności. Implementacja nowoczesnych rozwiązań informatycznych umożliwia efektywniejsze zarządzanie zasobami, optymalizację procesów biznesowych oraz szybsze reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe. To z kolei przekłada się na zdolność do konkurowania zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Inwestowanie w projekty IT finansowane przez Unię Europejską to również inwestycja w kapitał ludzki. Projekty te często wymagają nowych umiejętności i specjalistycznej wiedzy, co stymuluje rozwój kompetencji pracowników. Programy szkoleniowe i edukacyjne, często wspierane przez fundusze unijne, pozwalają pracownikom rozwijać się w dynamicznie zmieniającym się środowisku technologicznym.

Innowacyjne projekty IT mają potencjał generowania nowych miejsc pracy, tworząc zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu informatyki, programowania czy analizy danych. Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w sektorze IT wspieranym przez Fundusze Unijne przyczynia się do tworzenia miejsc pracy o wysokim stopniu specjalizacji, co wpływa na rozwój lokalnych rynków pracy.

Znaczenia Funduszy Unijnych dla rozwoju projektów w branży IT

Projekty realizowane przy wsparciu funduszy unijnych nie tylko stanowią katalizator innowacji, ale są również nieocenionym źródłem rewolucji w obszarze obsługi klienta, przyczyniając się do transformacji sposobu, w jaki przedsiębiorstwa interakcjonują z klientami w różnych branżach. Nasze doświadczenia w tej dziedzinie pozwalają nam spojrzeć na te przemiany z perspektywy praktycznej, ukazując, jak Fundusze Unijne rewolucjonizują projekty IT.

Tworzenie innowacyjnych rozwiązań - Fundusze Unijne stanowią silne wsparcie dla projektów IT, umożliwiając wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, które redefiniują standardy w obszarze technologii informatycznych. Dzięki tym środkom, nasza firma miała okazję realizować projekty, które nie tylko odpowiadały na istniejące potrzeby klientów, ale również antycypowały przyszłe wyzwania, tworząc nowoczesne rozwiązania dostosowane do dynamicznego charakteru rynku.

Nowe podejście do obsługi klientów - projekty finansowane przez Unię Europejską umożliwiają nam wprowadzanie nowego podejścia do obsługi klientów, opartego na zaawansowanych technologiach i personalizacji doświadczeń użytkowników. Dzięki tym innowacjom, nasze projekty IT zdolne są dostosować się do indywidualnych potrzeb klientów, co przekłada się na wyższą satysfakcję i lojalność.

Konkursy Unijne jako unikalna szansa finansowania - konkursy unijne nie tylko dostarczają środków finansowych, ale również otwierają drzwi do szerokiego spektrum możliwości, dzięki którym projekty IT mogą rozwijać się na nowe obszary. Wprowadzając konkurencyjny element, konkursy te sprzyjają wyłanianiu najbardziej innowacyjnych pomysłów, jednocześnie motywując do doskonałości w realizacji projektów.

Wspieranie innowacji i rozwoju technologicznego - Fundusze unijne mają fundamentalne znaczenie dla wspierania innowacji i rozwoju technologicznego. Nasze projekty miały szansę korzystać z najnowszych technologii, co wpłynęło na podniesienie jakości świadczonych usług oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku. Wsparcie Unijne staje się kluczowym czynnikiem, umożliwiającym eksplorację nowych obszarów i przyszłościowych trendów.

Specyfika konkursów Unijnych - etapy składania projektu

Pisanie wniosku do konkursu unijnego to kluczowy moment, który wymaga precyzji i wnikliwości. Najlepiej w tym momencie skorzystać z usług firmy doradczej, specjalizującej się w pisaniu wniosków oraz rozliczaniu projektów finansowanych z zewnętrznych środków. 

Jednak nasze doświadczenia w składaniu wniosków pozwoliły nam wyodrębnić kluczowe elementy, które przyciągają uwagę komisji oceniającej.

 1. Przygotowanie wniosku
 • Adekwatność - ocenia, na ile projekt jest zgodny z celami programu finansującego oraz jak skutecznie odpowiada na istniejące potrzeby rynkowe czy społeczne.
 • Jakość wniosku - ocenia czytelność, logiczność oraz zgodność wniosku z wymaganiami konkursu. Ważna jest klarowność przedstawienia celów i strategii projektu.
 • Innowacyjność - ocena stopnia innowacyjności projektu i potencjału wprowadzanych rozwiązań na rynek.
 • Wykonalność - analiza, czy projekt jest wykonalny pod względem technicznym, finansowym i organizacyjnym. Wymaga to przemyślanego planu realizacji oraz rzetelnej oceny zasobów.
 • Wpływ - ocena potencjalnego wpływu projektu na branżę, społeczność lub inne obszary. Mierzenie, jakie korzyści niesie dla różnych interesariuszy.

 1. Kryteria oceny projektów w konkursach unijnych są zróżnicowane i obejmują różnorodne aspekty. Kluczowe jest zrozumienie, jakie wskaźniki decydują o sukcesie projektu.
 • Adekwatność - ocenia, na ile projekt jest zgodny z celami programu finansującego oraz jak skutecznie odpowiada na istniejące potrzeby rynkowe czy społeczne.
 • Jakość wniosku - ocenia czytelność, logiczność oraz zgodność wniosku z wymaganiami konkursu. Ważna jest klarowność przedstawienia celów i strategii projektu.
 • Innowacyjność - ocena stopnia innowacyjności projektu i potencjału wprowadzanych rozwiązań na rynek.
 • Wykonalność - analiza, czy projekt jest wykonalny pod względem technicznym, finansowym i organizacyjnym. Wymaga to przemyślanego planu realizacji oraz rzetelnej oceny zasobów.
 • Wpływ - ocena potencjalnego wpływu projektu na branżę, społeczność lub inne obszary. Mierzenie, jakie korzyści niesie dla różnych interesariuszy.
 1. Budżet i Biznesplan, są fundamentem oceny projektu. Kluczowe jest zrozumienie, jakie aspekty są decydujące dla pozytywnej oceny.
 • Kluczowe wydatki należy wyjaśnić pozycje budżetowe, pokazując, na co zostaną przeznaczone środki unijne. Jasne uzasadnienie każdej pozycji wydatków.
 • Finansowanie należy przedstawić źródła finansowania, zarówno unijnego, jak i ewentualnych wkładów własnych. Klarowność w strukturze finansowej projektu.
 • Zrównoważony biznesplan - należy zaprezentować, w jaki sposób projekt będzie zrównoważony po zakończeniu finansowania unijnego. Wskazanie potencjalnych źródeł dochodów po zakończeniu projektu.
 • Wskaźniki sukcesu - należy zdefiniować jasne i mierzalnych wskaźników sukcesu, które umożliwią ocenę efektywności projektu oraz osiągnięcie zakładanych celów.

Jakie oferujemy wsparcie w zakresie projektów IT finansowanych ze środków Unii Europejskiej

Jesteśmy dumni z naszego długoletniego zaangażowania w obsługę projektów informatycznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Nasza firma zdobyła szerokie doświadczenie w różnych projektach, obejmujących nie tylko obsługę IT, ale także kompleksowe wsparcie, od pisania wniosków po pełną implementację i monitorowanie postępu. Oferujemy kompleksowe wsparcie w każdym etapie, mając świadomość, jak kluczowe są Fundusze Unijne dla rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć.

Wdrażamy rozwiązania informatyczne, które precyzyjnie kształtujemy zgodnie z konkretną specyfikacją przedstawioną w wniosku o dofinansowanie. Oferujemy wsparcie doradcze w doborze technologii dostosowanych indywidualnie do charakteru projektu. Posiadamy umiejętność efektywnej implementacji funkcjonalności, z myślą o spełnieniu wymagań organów kontrolujących. Nasza zdolność do pracy z wnioskiem pozwala nam wydobywać kluczowe treści i istotne informacje. Jesteśmy świadomi istotności innowacyjnej funkcjonalności, rozumiejąc, że sukces projektu zależy w dużej mierze od precyzyjnej realizacji tego elementu.

Działając jako partner Twojego innowacyjnego projektu, SKM Group oferuje kompleksową pomoc w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Nasze doświadczenie, wiedza oraz zorientowanie na sukces klienta sprawiają, że jesteśmy idealnym partnerem dla firm, które pragną skutecznie wykorzystać potencjał funduszy unijnych do rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć IT. Jeśli masz pytania dotyczące realizowanych przez nas projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej lub potrzebujesz wsparcia zapraszamy do naszego formularza kontaktowego, gdzie nasz ekspert rozwieje wszelkie wątpliwości https://www.skmgp.com/pl/contact

O autorze
Izabela Węgrecka

Izabela to Project Managerka oraz Scrum Masterka od 6 lat związana z branżą IT. Posiada doświadczenie w kierowaniu różnorodnymi projektami oraz efektywnym zarządzaniu zespołami. Jest liderem ze zdolnością do tworzenia spójnych i zaangażowanych zespołów opartych na wartościach Scrum. Bez względu na skalę projektu potrafi stworzyć dynamiczne środowisko, w którym współpraca, innowacyjność i dostarczanie wartościowych produktów są priorytetami.