Blog

Microsoft PowerPages: Przyszłość tworzenia aplikacji

czy kolejny nieudany CMS?

6
min czytania
Down arrow button

Blog >

Microsoft PowerPages: Przyszłość tworzenia aplikacji
TechInsights

W dzisiejszej dynamicznie rozwijającej się branży programistycznej testowanie nowych narzędzi do tworzenia aplikacji odgrywa kluczową rolę. Czy Microsoft PowerPages to nowy, rewolucyjny CMS, który warto wziąć pod uwagę w kontekście tworzenia aplikacji webowych?

Przeanalizujemy główne funkcjonalności Microsoft PowerPages, ale także podzielimy się swoim nieco krytycznym spojrzeniem na narzędzie, opartym na naszym doświadczeniu. Dlaczego pierwsze wrażenia były nieco negatywne? Czy to narzędzie jest bardziej skierowane ku konkretnej niszy, takiej jak wewnętrzne zarządzanie danymi w firmach, niż do ogólnego użytku? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

CZYM JEST MICROSOFT POWERPAGES?

Microsoft prezentuje PowerPages jako przełomowe narzędzie w obszarze tworzenia aplikacji i zarządzania treścią, które ma za zadanie uprościć i przyspieszyć ten proces. Główne funkcjonalności, którymi chwali się firma Microsoft w ramach PowerPages to:

 • Szybkość i łatwość wdrażania aplikacji
 • Integracja z ekosystemem Microsoft
 • Personalizacja i dostosowywanie
 • Łatwe zarządzanie treścią
 • Skalowalność i bezpieczeństwo
 • Wsparcie i szkolenia

Microsoft prezentuje PowerPages jako wszechstronne narzędzie, które ma na celu uproszczenie procesu tworzenia aplikacji i zarządzania treścią przez osoby niezwiązane z programowaniem. Firma starała się to osiągnąć poprzez połączenie łatwości użytkowania, integracji z ekosystemem Microsoft oraz możliwości personalizacji.

Czy jednak rzeczywiście mamy do czynienia z przełomowym narzędziem, które zmieni sposób, w jaki podchodzimy do projektowania aplikacji, czy może jest to jedynie kolejne narzędzie w bogatej gamie dostępnych na rynku systemów zarządzania treścią?

DLACZEGO POWERPAGES?

Zdecydowaliśmy sprawdzić rozwiązanie PowerPages się z uwagi na bogate doświadczenie firmy SKM Group w obszarze narzędzi stworzonych przez Microsoft. Dodatkowym argumentem były zapewnienia o szybkości i łatwości użytkowania systemu nawet przez osoby nietechniczne jak i wysokich możliwościach customizacji.

Dodatkowym czynnikiem determinującym ten wybór był fakt, że Microsoft jest globalną firmą, dzięki czemu mieliśmy pewność, że wsparcie dla PowerPages nie zostanie wstrzymane w ciągu najbliższych lat.

W czasie kilkunastu lat istnienia naszej firmy zetknęliśmy się z wieloma narzędziami zarządzania treścią lub systemami, które zawierały taką funkcjonalność. Dlatego stosunkowo łatwo jest nam ocenić PowerPages jest równie skuteczne jak konkurencyjne rozwiązania. Wśród tych rozwiązań warto wymienić:

 • Umbraco CMS - jest otwartoźródłowym system zarządzania treścią stworzonym w oparciu o platformę Microsoft .NET,
 • Wordpress - którego z powodu popularności przedstawiać raczej nie trzeba.
 • Ncommerce - jest platformą open-source zapewniającą mnóstwo funkcji związanych z prowadopzeniem handlu online.
 • Plentymarkets - służący do integracji sprzedaży w wielu marketach jednocześnie, w którym istnieje również możliwość tworzenia w pełni funkcjonalnego sklepu za pomocą wbudowanego narzędzia,

W ramach przeprowadzonych testów zdecydowaliśmy się na stworzenie prostej aplikacji zawierającej następujące funkcjonalności

 • Logowanie / Rejestrację / Edycje profilu
 • Nawigację
 • System zarządzania użytkownikami
 • Narzędzie do zarządzania tłumaczeniami z poziomu panelu administratora.

GŁÓWNE FUNKCJONALNOŚCI I NAPOTKANE PROBLEMY

TWORZENIE WITRYNY ZA POMOCĄ POWERPAGES

Tworzenie witryny rozpoczyna się od wyboru szablonu, postanowiliśmy wybrać szablon “pusta strona”

Wybór szablonu w narzędziu Microsoft Power Pages

Kolejnym krokiem było wybranie nazwy i url strony.

Wybór nazwy i url strony w Microsoft Power Pages

LOGOWANIE / REJESTRACJA / EDYCJA PROFILU - W POWERPAGES

Następnie przystąpiliśmy do tworzenia widoków obejmujących proces logowania, rejestracji oraz edycji profili użytkowników.  Okazało się, że widoki te były już dostępne jako część wbudowanych funkcjonalności narzędzia, co skłoniło nas do próby ich dostosowania do potrzeb projektu.


Sporym zaskoczeniem było to, że mimo kilku godzin poświęconych na poszukiwanie możliwości edycji, nie udało się znaleźć odpowiednich narzędzi w systemie. Jedynym fragmentem możliwym do edycji był obszar podstrony profilu, gdzie można było dodawać nowe elementy oraz modyfikować pola w formularzu.

Screen przedstawiający możliwości edycji kodu Microsoft Power Pages

NAWIGACJA PO POWER PAGES

W przypadku edycji nawigacji z poziomu panelu administratora, dostępne opcje okazały się ograniczone. Do modyfikacji w tym miejscu została nam udostępniona możliwość zmiany tytułu i loga, dodanie prostych stylizacji czy też dodania nowych podstron do menu nawigacyjnego. Niemniej jednak, nie udało nam się znaleźć możliwości dodania funkcji wylogowania czy też stworzonych już stron rejestracji i logowania.

Możliwości edycji nawigacji z poziomu panelu administratora w Microsoft Power Pages

Alternatywnie, istnieje opcja dostosowania tych elementów za pośrednictwem kodu. Warto jednak zaznaczyć, że w celu rozwijania aplikacji przy użyciu tego narzędzia, konieczne jest opanowanie języka Liquid, który znajduje zastosowanie także w innym powszechnie używanym narzędziu o nazwie Shopify.

Screen prezentujący możliwość dostosowania elementów strony za pośrednictwem kodu

UPRAWNIENIA W POWER PAGES

Pozytywnym zaskoczeniem jest system zarządzania uprawnieniami dotyczącymi tego kto dostęp do konkretnych stron. Jest przejrzysty i łatwy w użyciu.

Screen prezentujący uprawnienia w Power Pages

SYSTEM DO ZARZĄDZANIA UŻYTKOWNIKAMI W POWER PAGES

Pierwszym krokiem była próba zlokalizowania tabeli zawierającej informacje o użytkownikach, którzy zarejestrowali się w ramach wbudowanego systemu autoryzacji.

Niestety, pomimo obfitości dostępnych tabel, dane w nich nie odzwierciedlały informacji o zarejestrowanych użytkownikach. Wykonałem różne kombinacje wyszukiwań zarówno w języku polskim, jak i angielskim, a ostatecznie udało nam się zidentyfikować tabelę o nazwie "Kontakt," w której zapisywane były te informacje.

Prezentacja tabeli kontakt w Microsoft Power Pages

Niestety, tabela "Kontakt" zawierała nie tylko dane użytkowników zarejestrowanych, lecz także inne informacje niezwiązane z zarejestrowanymi użytkownikami. Dodatkowo brakowało kolumn umożliwiających zarządzanie uprawnieniami do przeglądania stron przez tych użytkowników. Po poświęceniu dłuższego czasu na próby zlokalizowania odpowiednich danych, postanowiliśmy skupić się na głównym celu zadania, którym było sprawdzenie efektywności narzędzia w tworzeniu tabel i zarządzaniu danymi.

Screen prezentujący braki w tabeli kontakt

Przechodząc do tworzenia przykładowej tabeli, możemy stwierdzić, że proces tworzenia prostych tabel za pomocą tego narzędzia przebiegł sprawnie. Interfejs zarządzania tabelami jest przejrzysty i intuicyjny.

Prezentacja tworzenia nowej tabeli w Microsoft Power Pages

Tak wygląda panel dodawania formularzy

Prezentacja panelu z dodawaniem formularzy z Microsoft Power Pages

A tak widok dodawania list

Widok dodawania list Microsoft Power Pages

Na koniec wystarczy dodać listę do podstrony, następnie dodać strony z formularzami i połączyć je w widoku edycji listy.

Widok przedstawiający ustawienia list w Microsoft Power Pages

Funkcje, takie jak generowanie tabel, formularzy oraz list, stanowią niekwestionowany atut narzędzia PowerPages. Można szybko przyswoić umiejętności zarządzania nimi. Niemniej jednak, system narzuca ograniczenia związane z koniecznością korzystania z wbudowanych funkcji, co minimalizuje możliwość ich dostosowania do indywidualnych potrzeb.

SYSTEM ZARZĄDZANIA TŁUMACZENIAMI

Podczas próby stworzenia systemu translacji również i w tym przypadku postanowiliśmy skorzystać z wbudowanego rozwiązania. Tutaj znów pojawiły się problemy. Podczas próby edycji wbudowanego systemu zarządzania językami natrafiliśmy na podobny problem jak podczas próby zarządzania użytkownika. Pomimo kierowania się instrukcjami z dokumentacji nie udało się dodać nowych języków do aplikacji.

Kolejnym aspektem, który analizowaliśmy było wprowadzenie "unikalnych ograniczeń" do kolumn, w celu zapewnienia, że rekordy w bazie danych będą miały unikatowe wartości. Również w tym przypadku doświadczyliśmy kolejnego niepowodzenia. Nie udało się odnaleźć w narzędziu odpowiednich opcji umożliwiających implementację tych unikalnych ograniczeń.

NAPOTKANE PROBLEMY

Pierwszym istotnym zagadnieniem jest skomplikowana struktura Power Pages, która w początkowym etapie pracy może stwarzać trudności w poruszaniu się po narzędziu. Dodatkowo, znaczącym utrudnieniem okazuje się wydajność narzędzia.

Przykładowo, operacja zapisu nowej kolumny do tabeli trwa prawie 10 sekund, co generuje znaczne opóźnienia.

Kolejnym problemem jest częste występowanie błędu po wykonaniu różnych operacji - np zapisie. Po ponownym wczytaniu strony okazuje się, że jednak system zapamiętał poprzedni stan przed wystąpieniem błędu.

Błąd Microsoft Power Pages przy wczytywaniu strony

WADY I ZALETY SYSTEMU POWERPAGES

Zalety:

 • Posiada możliwość łatwego zarządzania uprawnieniami dostępu do podstron
 • Łatwa możliwość tworzenia prostych tabel, formularzy i list.
 • Możliwość tworzenia reużywalnych komponentów
 • Przy definiowaniu tabel istnieje opcja wyboru różnych formatów dla kolumn.
 • Na widoku listy istnieje możliwość zarządzania wyglądem wyświetlanych danych, w tym różnorodne mechanizmy filtrowania i funkcje wyszukiwania.

Wady:

 • Operacje zapisywania zmian oraz nawigacja po systemie charakteryzują się wyjątkowo niską wydajnością i częstymi awariami.
 • Toporny wbudowany system translacji wprowadza trudności w zarządzaniu wielojęzycznymi treściami.
 • System zarządzania widokami z poziomu panelu administratora jest ubogi i mało elastyczny.
 • Kod źródłowy rozproszony jest w różnych częściach aplikacji, co znacząco utrudnia jego odnalezienie i zrozumienie.
 • Brak obsługi formatu SVG przy dodawaniu grafik.
 • Generowany kod CSS jest w formie "inline", co utrudnia zastosowanie bardziej zaawansowanych technik stylizacji.
 • Brak możliwości rozbudowy i dostosowania wyglądu oraz treści z poziomu panelu administratora, co ogranicza możliwości personalizacji - brakuje m.in. takich możliwości jak dodawanie klas, rozszerzanie komponentu na pełną szerokość i wiele innych.

POWERPAGES TO PRZYSZŁOŚĆ TWORZENIA APLIKACJI CZY KOLEJNY NIEUDANY CMS?

Z jednej strony, Microsoft PowerPages prezentuje się jako narzędzie o obiecujących funkcjonalnościach. Wyróżniają go kilka istotnych cech, takich jak szybkość implementacji, łatwość obsługi formularzy, list oraz tabel, nawet dla osób bez wiedzy programistycznej. Ponadto, jego atutem jest integracja z ekosystemem Microsoft.

Z drugiej strony, opisane zostały także pewne trudności i ograniczenia związane z korzystaniem z PowerPages. Przede wszystkim obserwuje się problemy z wydajnością i stabilnością działania narzędzia. Brakuje również pewnych kluczowych funkcji, takich jak zaawansowane zarządzanie tłumaczeniami czy niestandardowa edycja kodu.

Utrudniona jest także pełna edycja aplikacji, w tym autoryzacji i zarządzania profilem, a możliwości personalizacji wyglądu są mocno ograniczone. Nawigacja i zarządzanie użytkownikami również pozostawiają wiele do życzenia, a rozmiar systemu mocno utrudnia nawigację po tym narzędziu jak i wprowadza lekki chaos. Wszystkie te problemy ograniczają potencjał PowerPages jako narzędzia do szybkiego tworzenia aplikacji i zniechęcają do jego używania.

Mimo początkowych nadziei na obiecujący system do szybkiego tworzenia aplikacji, nasze doświadczenia z PowerPages nie okazały się pozytywne. Choć narzędzie to posiada pewne przydatne funkcjonalności, ogólna wydajność i stabilność działania okazały się problematyczne. Poruszanie się po aplikacji jest utrudnione ze względu na jej rozmiar oraz zawiłość.

PowerPages może znaleźć zastosowanie w określonych przypadkach, takich jak wewnętrzne zarządzanie danymi w firmie, zwłaszcza tej korzystającej już na co dzień z Office 365. Jednakże, dla ogólnego zastosowania w tworzeniu aplikacji biznesowych, narzędzie to może okazać się mało efektywne i frustrujące.

Czy PowerPages jest przyszłością tworzenia aplikacji? To pytanie pozostaje otwarte i zależy od przyszłych aktualizacji i rozwoju narzędzia. Na ten moment wydaje się być jednak jeszcze niewystarczająco dopracowane. Jeśli zainteresował Cię temat PowerPages może zainteresować Cię również nasz artykuł na temat Wprowadzenia do Microsoft Blazor - https://www.skmgp.com/pl/blog/introduction-to-blazor-a-new-era-of-web-application-development

O autorze
Michał Pietrus

Michał jest front-end developerem w SKM Group. Specjalizuje się w przekształcaniu projektów w responsywne interfejsy internetowe. Z pasją do kodowania, poświęca się tworzeniu przyjaznych dla użytkownika interfejsów. Michał specjalizuje się również w zarządzaniu stronami za pomocą CMS, takich jak Plentymarkets i Wordpress. Michał jest szczególnie zainteresowany zdobywaniem nowej wiedzy i stawianiem czoła nowym wyzwaniom.