Blog

Wprowadzenie do Blazor: Nowa era aplikacji internetowych

5
min czytania
Down arrow button

Blog >

Wprowadzenie do Blazor: Nowa era aplikacji internetowych
TechInsights

W ostatnim czasie Blazor stał się bardzo popularną technologią w dziedzinie rozwoju aplikacji internetowych. Ze względu na jego rosnącą popularność, postanowiliśmy zbadać jego praktyczne zastosowanie. W rezultacie, stworzyliśmy naszą pierwszą aplikację opartą na Blazorze. W tym artykule chcemy podzielić się naszymi spostrzeżeniami i omówić zarówno zalety, jak i wady korzystania z tej technologii.

CZYM JEST BLAZOR?

Blazor to otwarty framework webowy rozwijany przez firmę Microsoft. Umożliwia programistom tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych przy użyciu języka C# zamiast tradycyjnych technologii internetowych, takich jak JavaScript. Pozwala on programistom pisać kod w języku C#, który jest uruchamiany bezpośrednio w przeglądarce, eliminując konieczność korzystania z interoperacyjności JavaScriptu lub oddzielnych kodów po stronie klienta i serwera.

Jednym z głównych atutów Blazor jest możliwość pisania zarówno kodu po stronie klienta, jak i serwera w języku C#. Pozwala to na budowanie kompletnych aplikacji internetowych przy użyciu jednego języka, co ułatwia zarządzanie kodem, jego utrzymanie i testowanie. Dodatkowo, Blazor wykorzystuje model programowania oparty na komponentach, co oznacza, że programiści mogą tworzyć oddzielne komponenty interfejsu użytkownika, które można wielokrotnie wykorzystywać w różnych częściach aplikacji.

KONFIGURACJA ŚRODOWISKA DEWELOPERSKIEGO

Środowisko wdrożeniowe zostało łatwo skonfigurowane przy użyciu wbudowanego szablonu Visual Studio z interfejsem frontendowym Blazor. Ponieważ API jest oparte na .NET Core, większość konfiguracji była standardowa, a do program.cs wystarczyło dodać tylko kilka linii specyficznych dla Blazor.

Oto dodane linie w program.cs:

Fragment kodu

Drugim plikiem, który wymagał zmian, był launchSettings.json. Te zmiany umożliwiły automatyczne hostowanie API i Blazor pod tym samym adresem URL w usłudze aplikacji.

Oto zmodyfikowany plik launchSettings.json:

Fragment kodu

Po dokonaniu tych zmian i skonfigurowaniu API, aplikacja była gotowa do stworzenia pierwszej strony.

PIERWSZA APLIKACJA Z WYKORZYSTANIEM BLAZOR

Aplikacja, nad którą pracowaliśmy, miała konkretny cel – służyć jako wzorzec dla przyszłych projektów wykorzystujących tę samą technologię. Naszym celem było stworzenie solidnych podstaw, które można łatwo dostosować i rozbudować do różnych przypadków użycia.

Zważywszy na zróżnicowane potrzeby, które mogą pojawić się w różnych aplikacjach, starannie wybraliśmy podstawowe funkcjonalności, które najczęściej są wymagane. Obejmowały one niezbędne funkcje, takie jak rejestracja użytkowników, logowanie i odzyskiwanie hasła, które stanowią podstawę wielu systemów opartych na stronach internetowych. Dodatkowo, wprowadziliśmy proste możliwości zarządzania użytkownikami i systemu ról.

Zdając sobie sprawę z ważności zaspokajania potrzeb globalnej publiczności, wdrożyliśmy wsparcie dla wielojęzyczności zarówno w interfejsie użytkownika, jak i w treści aplikacji. Dzięki temu użytkownicy z różnych regionów i preferencji językowych mogą bezproblemowo korzystać z aplikacji.

To achieve these goals, we drew inspiration from the successful Hutchinson project, which served as a reference for the API architecture of our application. To learn more about the project, please refer to the Case Study: https://skmgp.com/portfolio/hutchinson  By leveraging proven design patterns and best practices, we aimed to create a solid and reliable foundation that would facilitate future development and maintenance efforts.

Dodatkowo, wykorzystaliśmy bibliotekę komponentów Radzen, aby ulepszyć interfejs użytkownika naszej aplikacji. Dzięki bogatej kolekcji gotowych komponentów UI oferowanych przez Radzen, udało nam się zaoszczędzić czas i wysiłek w procesie tworzenia, jednocześnie zapewniając atrakcyjne wizualnie i intuicyjne doświadczenie użytkownika. Możliwości dostosowywania i responsywnego projektowania oferowane przez Radzen przyczyniły się do stworzenia dopracowanego i przyjaznego interfejsu użytkownika.

Przykład Blazor

Podsumowując, nasza aplikacja będzie służyć jako wszechstronny szablon, obejmujący podstawowe funkcje wymagane przez większość projektów, przy jednoczesnym priorytecie internacjonalizacji poprzez wsparcie wielojęzyczności. Poprzez przyjęcie architektury inspirowanej projektem Hutchinson, zapewniliśmy, że nasza aplikacja będzie się trzymać ustanowionych wzorców i zasad, tworząc podstawę do efektywnego rozwoju i możliwość dostosowania do różnorodnych wymagań projektowych.

PIERWSZE WRAŻENIA – ZALETY I WADY

Jeśli chodzi o pozytywne strony, istnieje kilka zalet korzystania z Blazor:

  • Wszystko jest pisane w języku C#, co ułatwia pracę i utrzymanie kodu.
  • Framework jest intuicyjny i oparty na podejściu Razor, co upraszcza rozwój.
  • Czasami struktura i koncepcje przypominają te z Angulara, co zapewnia znajome środowisko dla programistów.
  • Blazor działa wydajnie, zapewniając szybkie i responsywne zachowanie aplikacji.

Jednak istnieją też pewne wady, które warto wziąć pod uwagę:

  • Dostępność dokumentacji na temat Blazor jest ograniczona, co może utrudniać znalezienie konkretnych wskazówek lub rozwiązań.
  • Ze względu na stosunkową nowość, jest mniej zasobów online i dyskusji społecznościowych dostępnych do rozwiązywania problemów.
  • Blazor jako stosunkowo nowy framework może wymagać bardziej eksploracyjnych podejść do standardowego rozwiązywania problemów, ponieważ ugruntowane rozwiązania mogą jeszcze nie być szeroko stosowane.
  • Debugowanie i jednoczesne wykrywanie zmian nie zawsze działa bezproblemowo, co czasami powoduje trudności w identyfikacji i naprawie błędów.

BLAZOR: REWOLUCJA W ROZWOJU APLIKACJI INTERNETOWYCH

Mimo tych wyzwań, korzyści wynikające z użycia Blazor, takie jak integracja z C#, intuicyjna natura i szybka wydajność, przewyższają ograniczenia, czyniąc go cenną biblioteką komponentów do wzmocnienia ogólnego procesu rozwoju aplikacji.

Blazor stanowi znaczący przełom w rozwoju aplikacji internetowych, oferując programistom możliwość tworzenia zaawansowanych i responsywnych aplikacji przy użyciu istniejących umiejętności w języku C#. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym programistą .NET, czy dopiero zaczynasz przygodę z tym ekosystemem, Blazor otwiera fascynujące możliwości i wprowadza nowy standard w rozwoju aplikacji internetowych.

O autorze
Tomek Kopek

Tomek jest pełnowymiarowym deweloperem z ponad 8-letnim doświadczeniem. W trakcie swojej kariery wniósł znaczący wkład w różnorodne projekty, skutecznie współpracując w różnych strukturach zespołów. Jego główne obszary wiedzy leżą w języku C# i Angular, ale jest również otwarty na próbowanie nowych rzeczy i poznawanie nowych technologii. Warto zauważyć, że wiele projektów, w które był zaangażowany, wykracza poza granice tych technologii. Największą mocną stroną Tomka jest jego zdolność adaptacji do różnorodnych wymagań projektowych. Ponadto wnosi znaczną głębię wiedzy programistycznej zakorzenioną w praktycznym doświadczeniu, odróżniając go od osób o czysto teoretycznym rozumieniu tej dziedziny.