Blog

Zalety i pułapki Artificial Intelligence w IT

5
min czytania
Down arrow button

Blog >

Zalety i pułapki Artificial Intelligence w IT
AI

Sztuczna inteligencja to jedno z najbardziej innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się zagadnień w dziedzinie IT. W praktyce, wykorzystanie technologii AI można odnaleźć w niemal każdej branży, od medycyny i finansów, aż po edukację i rozrywkę. Jednak to w dziedzinie IT, sztuczna inteligencja znajduje największe zastosowanie, umożliwiając tworzenie inteligentnych systemów, które rozpoznają wzorce, przewidują zachowania użytkowników oraz automatyzują skomplikowane procesy. Dzięki postępującemu rozwojowi technologii AI, powstają coraz bardziej zaawansowane narzędzia, które pozwalają programistom na łatwe wdrożenie nowych technologii w swoich projektach.

Laptop with code snippet standing on desk

JAK KAŻDA TECHNOLOGIA, AI MA SWOJE PLUSY I MINUSY

Plusy:

  1. Automatyzacja i optymalizacja procesów to jeden z największych plusów wykorzystania sztucznej inteligencji w dziedzinie IT. AI umożliwia zautomatyzowanie wielu procesów, co oznacza, że ​​przedsiębiorstwa mogą zaoszczędzić czas i koszty związane z zatrudnieniem ludzi do wykonywania tych zadań. Ponadto, AI może pracować bez przerwy, co oznacza, że ​​przedsiębiorstwa mogą działać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Automatyzacja procesów pozwala również na optymalizację działań. Dzięki temu, przedsiębiorstwa mogą przyspieszyć procesy i usprawnić działania wewnętrzne. W rezultacie, przedsiębiorstwa mogą dostarczać swoim klientom lepszą jakość usług w krótszym czasie. Automatyzacja procesów może również pomóc w zwiększeniu produktywności, co oznacza większe zyski dla przedsiębiorstw.
  2. Przewidywanie trendów to kolejna zaleta wykorzystania sztucznej inteligencji w dziedzinie IT. AI może analizować ogromne ilości danych, które są generowane przez konsumentów, a także inne źródła, takie jak media społecznościowe, strony internetowe, czy nawet czujniki IoT. Dzięki temu, AI może wykryć trendy i wzorce, które mogą wskazywać na zmieniające się potrzeby i preferencje klientów. Dla przedsiębiorstw, które posiadają takie informacje, AI umożliwia dostosowanie strategii biznesowej oraz oferty do zmieniających się potrzeb klientów. Dzięki temu, przedsiębiorstwa mogą skuteczniej konkurować na rynku, ponieważ ich oferty są bardziej dostosowane do potrzeb klientów.
  3. Skuteczniejsze testowanie oprogramowania – AI może pomóc w automatyzacji testowania oprogramowania, co pozwala na szybsze wykrywanie błędów i usprawnienie procesów deweloperskich. Sztuczna inteligencja może pomóc w automatycznym wykrywaniu błędów w kodzie oraz zwiększeniu pokrycia testów – może wspomóc tworzenie bardziej złożonych scenariuszy testowych, co pozwala na zwiększenie jakości oprogramowania. Dzięki temu, przedsiębiorstwa mogą zapobiec wystąpieniu problemów w późniejszym etapie rozwoju oprogramowania.AI może pomóc w ulepszaniu procesu testowania oprogramowania poprzez analizę wyników testów i dostosowanie testów do zmieniających się wymagań i preferencji użytkowników.
  4. Sztuczna inteligencja może pomóc w projektowaniu i rozwijaniu oprogramowania poprzez analizę i przetwarzanie dużych zbiorów danych. Automatyczne generowanie kodu to dziedzina sztucznej inteligencji, która umożliwia tworzenie kodu źródłowego na podstawie wzorców i danych wejściowych. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużych projektów, w których manualne pisanie kodu zajęłoby wiele czasu i wysiłku. Dzięki wielu narzędziom, które są dostępne na rynku programiści i inżynierowie mogą dostosować swoje projekty do potrzeb i preferencji użytkowników, co pozwala na osiągnięcie lepszych wyników biznesowych, zwiększenie konkurencyjności firmy oraz zwiększenie zysków.
  5. Doskonalenie automatycznej obsługi klienta – dzięki AI przedsiębiorstwa mogą oferować automatyczną obsługę klienta za pomocą botów, które są w stanie szybko i sprawnie odpowiadać na pytania klientów, a także oferować wsparcie techniczne.
  6. Poprawa produktywności – narzędzia oparte na AI dzięki automatyzacji procesów oraz szybkiemu dostępowi do informacji znacznie wpływają na poprawę produktywności osób pracujących z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W ostatnim czasie przeprowadzane są liczne badania dotyczące wydajności, produktywności oraz jakości pracy z AI. Warte uwagi są badania przeprowadzone z użyciem GitHub Copilot, które wykazują znaczną poprawę szybkości pracy przy zachowaniu porównywalnej jakości wykonanego oprogramowania. Podobny eksperyment został przeprowadzony z użyciem ChatGPT, gdzie grupa osób pracujących z użyciem tego narzędzia również znacznie poprawiła swoją wydajność.

TRANSFORMACJA BIZNESU DZIĘKI SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Sztuczna inteligencja przynosi liczne korzyści w dziedzinie IT. Jednym z największych plusów jest automatyzacja i optymalizacja procesów. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą zaoszczędzić czas i koszty związane z wykonywaniem zadań, a także przyspieszyć działania i dostarczać lepszą jakość usług. AI potrafi analizować ogromne ilości danych, co umożliwia przewidywanie trendów i dostosowywanie strategii biznesowej do zmieniających się preferencji klientów.

Sztuczna inteligencja byłaby ostateczną wersją Google. Najlepsza wyszukiwarka, która zrozumie wszystko w sieci. Zrozumiałby dokładnie, czego chcesz, i dałby ci właściwą rzecz. Teraz nie jesteśmy w pobliżu. Możemy jednak stopniowo się do tego zbliżać i w zasadzie nad tym pracujemy.

Larry Page – współtwórca Google

Minusy:

  1. Brak przejrzystości lub brak zrozumienia kontekstu – W dziedzinie AI brak przejrzystości odnosi się do sytuacji, w której decyzje podejmowane przez systemy sztucznej inteligencji są trudne do zrozumienia lub wyjaśnienia przez ludzi. Często AI działa na podstawie skomplikowanych algorytmów, które są trudne do zrozumienia przez osoby bez specjalistycznej wiedzy. Brak przejrzystości może prowadzić do niechęci ze strony klientów, którzy nie rozumieją, dlaczego system podjął daną decyzję. To z kolei może prowadzić do utraty zaufania klientów, a w konsekwencji do utraty dochodów dla firm. Jednakże, aby temu zapobiec, firmy coraz częściej stosują metody tzw. „explainable AI”, które pozwalają na łatwe zrozumienie i wyjaśnienie podejmowanych przez system decyzji. Metody te polegają na analizie procesu podejmowania decyzji przez system AI oraz wyjaśnieniu, dlaczego dany wynik został osiągnięty.
  2. Brak kontroli nad wynikami – Z jednej strony, AI umożliwia uzyskanie szybszych i bardziej precyzyjnych wyników, ale z drugiej strony, jeśli nie jest właściwie kontrolowana, może prowadzić do niepożądanych skutków. Jednym z problemów związanych z brakiem kontroli jest fakt, że AI może uczyć się na podstawie niewłaściwych lub nieodpowiednich danych, co prowadzi do błędnych wyników. Na przykład, jeśli system AI uczony jest na podstawie niewystarczających danych, może prowadzić to do nieprawidłowych wniosków lub podejmowania błędnych decyzji. Podobnie, jeśli dane wejściowe są obarczone błędami lub niepełne, to wyniki uzyskane przez system AI mogą być niedokładne.
  3. Koszty – wdrożenie AI wymaga czasu i kosztów, co może być problematyczne dla mniejszych przedsiębiorstw lub startupów. Koszty związane z wdrożeniem AI mogą być znaczące, a ich wysokość zależy od wielu czynników, takich jak ilość i jakość danych, rodzaj algorytmów AI oraz potrzebne zasoby sprzętowe i ludzkie. Dlatego wdrażanie AI jest często zarezerwowane dla większych przedsiębiorstw, które mają dostęp do większych środków finansowych. Jednak, warto zauważyć, że koszty związane z AI mogą być zrekompensowane w dłuższej perspektywie czasowej. Wprowadzenie AI może przynieść wiele korzyści, takich jak poprawa efektywności procesów, zwiększenie jakości usług czy zredukowanie kosztów operacyjnych. W dłuższej perspektywie czasowej, korzyści te mogą przewyższyć początkowe koszty wdrożenia AI.

Ważne jest, aby przed wdrożeniem AI dokładnie przeanalizować, czy i jakie korzyści może przynieść oraz jakie mogą być koszty i ryzyka związane z tym procesem. Dlatego też, przedsiębiorstwa powinny odpowiednio przygotować się do wdrożenia AI i przeprowadzić szczegółową analizę kosztów oraz korzyści. Ostatecznie, sztuczna inteligencja może przyczynić się do zwiększenia efektywności i jakości usług IT, jednakże, kluczem do sukcesu jest odpowiednie zarządzanie tym procesem oraz wdrożenie AI w sposób przemyślany i zgodny z potrzebami firmy i klientów.


O autorze
Izabela Węgrecka

Izabela to Project Managerka oraz Scrum Masterka od 6 lat związana z branżą IT. Posiada doświadczenie w kierowaniu różnorodnymi projektami oraz efektywnym zarządzaniu zespołami. Jest liderem ze zdolnością do tworzenia spójnych i zaangażowanych zespołów opartych na wartościach Scrum. Bez względu na skalę projektu potrafi stworzyć dynamiczne środowisko, w którym współpraca, innowacyjność i dostarczanie wartościowych produktów są priorytetami.