Blog

Jak radzić sobie z problemem rotacji pracowników w IT?

9
min czytania
Down arrow button

Blog >

Jak radzić sobie z problemem rotacji pracowników w IT?
IT Outsourcing

W świecie technologii firmy często borykają się z powszechnym problemem - odchodzeniem pracowników. Jest to szczególnie trudne w przypadku programistów IT. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na konkretne umiejętności i zaostrzającą się konkurencją o najlepszych ekspertów IT, firmy stają w obliczu trudnej sytuacji.

Tradycyjne strategie radzenia sobie z rotacją pracowników są powszechnie stosowane. Obejmują one poprawę wynagrodzeń, oferowanie elastycznych harmonogramów i budowanie pozytywnej kultury firmy. Nawet firmy oferujące cotygodniowe strzyżenie, masaże, lekcje jogi i tańca, nie wspominając o darmowych lunchach, owocach i napojach alkoholowych, zdały sobie sprawę, że to nie wystarczy, aby utrzymać lojalność pracowników. Jednak w szybko rozwijającej się branży IT te metody mogą nie wystarczyć.

Charakter pracy w IT, wymagający specjalistycznych umiejętności, może sprawić, że pracownicy będą szukać nowych możliwości pomimo tych wysiłków.  Kiedy nadzorujesz duży projekt, wysoki wskaźnik rotacji pracowników może być bardzo uciążliwy - coś, na co po prostu nie możesz sobie pozwolić! W odpowiedzi pojawiło się nowe rozwiązanie - outsourcing IT. Podejście to oferuje bardziej elastyczny sposób radzenia sobie z rotacją i sprostania zmieniającym się wymaganiom świata IT.

Dlaczego deweloperzy odchodzą z firm?

Branża IT działa w środowisku charakteryzującym się szybkim postępem technologicznym i bardzo konkurencyjnym rynkiem pracy. Bardzo ważne jest, aby wiedzieć, dlaczego pracownicy odchodzą z pracy, ponieważ pomaga nam to tworzyć plany rozwiązania tego problemu. Możemy opracować strategie mające na celu utrzymanie siły roboczej IT, ludzi, którzy pracują w IT, silnych i zdolnych do stawienia czoła tym wyzwaniom. Istnieją 3 główne czynniki, które sprawiają, że programiści opuszczają swoje firmy:

 • Zapotrzebowanie na specjalistyczne umiejętności - specjaliści IT muszą stale uczyć się nowych umiejętności i być na bieżąco z najnowszymi narzędziami i technikami. To ciągłe dążenie do doskonalenia może prowadzić ich do odkrywania nowych możliwości pracy, które oferują platformę do rozwoju osobistego i zawodowego.
 • Intensywna konkurencja - dostępnych jest wiele ofert pracy, z których każda ma swój własny zestaw zalet i wyzwań. Ten konkurencyjny krajobraz nie tylko utrzymuje wysoki popyt na specjalistów IT, ale także zachęca ich do rozważenia nowych ról. Mogą być kuszeni lepszym wynagrodzeniem, lepszymi perspektywami kariery lub stanowiskami, które są bardziej zgodne z ich długoterminowymi celami.
 • Obciążenie pracą i wypalenie - Sektor IT jest znany z wymagających projektów, często charakteryzujących się napiętymi terminami i ciągłym dążeniem do innowacji. Chociaż wyzwania te mogą być motywujące, mogą również prowadzić do wypalenia, jeśli nie są skutecznie zarządzane. W takich okolicznościach utrzymanie zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym staje się coraz trudniejsze. Gdy pracownicy stale czują się przytłoczeni i mają trudności ze znalezieniem równowagi, mogą zacząć szukać pracy, która oferuje łatwiejsze do opanowania obciążenie pracą.
Infografika przedstawiająca przyczyny opuszczania firm przez developerów

Skutki rotacji pracowników

Rotacja pracowników w sektorze IT ma konsekwencje wykraczające daleko poza zmianę personelu. Obejmuje ona zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe konsekwencje, które rozprzestrzeniają się na projekty, zespoły i ogólny rozwój firmy.

Ważnym aspektem jest jego wpływ na morale zespołu i współpracę. Częsta rotacja może osłabiać morale i spójność zespołu. Kiedy współpracownicy są świadkami ciągłego napływu odchodzących członków zespołu, może to prowadzić do demotywacji i utrudniać nawiązywanie efektywnych relacji roboczych. To z kolei może utrudniać współpracę i pracę zespołową, które są niezbędne dla powodzenia projektu. W przeciwieństwie do tego, umowy outsourcingowe często wiążą się z jasnym zrozumieniem, że zaangażowane osoby mogą zmieniać się w czasie wraz z ewolucją potrzeb projektu. Członkowie zespołu są bardziej skłonni zaakceptować to jako część modelu outsourcingu, zmniejszając negatywny wpływ na morale. Wyznacza to realistyczne oczekiwania od samego początku i pomaga skupić się na celach i wynikach projektu, zamiast nadmiernie skupiać się na zmianach personalnych. Może to przyczynić się do stworzenia bardziej pozytywnego i odpornego środowiska zespołowego, co ostatecznie wpłynie korzystnie na powodzenie projektu.

Co więcej, istnieje drenaż wiedzy związany z rotacją pracowników. Wykwalifikowani pracownicy, którzy odchodzą, zabierają ze sobą cenną wiedzę instytucjonalną. Ta luka w wiedzy może utrudniać trwające projekty i utrudniać transfer najlepszych praktyk i wyciągniętych wniosków. Nowi pracownicy mogą potrzebować czasu, aby osiągnąć ten sam poziom wiedzy, potencjalnie powodując zakłócenia w jakości i wydajności projektu.

Wreszcie, istnieje wpływ na koszty i produktywność. Proces zatrudniania i szkolenia nowych pracowników wiąże się z kosztami, które bezpośrednio wpływają na finanse firmy. Co więcej, okres przejściowy, w którym nowi pracownicy są wdrażani, może prowadzić do spadku produktywności zespołu, co wpływa na ogólną wydajność projektu. Te finansowe i produktywnościowe komplikacje mogą mieć trwały wpływ na wyniki firmy.

Podsumowując, rotacja pracowników w sektorze IT wykracza daleko poza zmianę na poziomie powierzchownym. Zakłóca ona projekty, wpływa na dynamikę zespołu, skutkuje utratą cennej wiedzy i pociąga za sobą zarówno koszty finansowe, jak i koszty produktywności, a wszystko to może znacząco wpłynąć na rozwój i sukces firmy.

Jak radzić sobie z rotacją pracowników

Jeśli chodzi o radzenie sobie z odejściami pracowników, istnieje kilka klasycznych metod, które firmy stosują od jakiegoś czasu. Te standardowe podejścia koncentrują się na uczynieniu miejsca pracy lepszym i bardziej atrakcyjnym, aby zatrzymać pracowników. Niektóre z tych metod to:

 • Świadczenia pracownicze - firmy od dawna zdają sobie sprawę, że zapewnienie konkurencyjnych świadczeń, takich jak ubezpieczenie zdrowotne, plany emerytalne i elastyczna organizacja pracy, może zachęcić pracowników do pozostania w firmie. Świadczenia te nie tylko poprawiają ogólne doświadczenie zawodowe obecnych pracowników, ale także zwiększają atrakcyjność firmy dla potencjalnych pracowników.
 • Kultywowanie pozytywnego środowiska pracy - kolejna tradycyjna metoda polega na tworzeniu atmosfery pracy, w której pracownicy czują się doceniani, wartościowi i zaangażowani. Może to obejmować działania związane z budowaniem zespołu, programy mentorskie lub wspieranie integracyjnego i wspierającego miejsca pracy.
 • Inwestowanie w rozwój umiejętności - gdy pracownicy widzą ścieżkę rozwoju osobistego i zawodowego w swojej obecnej organizacji, są bardziej skłonni do pozostania. Inwestowanie w warsztaty, kursy i certyfikaty nie tylko zwiększa umiejętności pracowników, ale także wzmacnia ich zaangażowanie w firmę.
 • Awanse wewnętrzne - Kiedy pracownicy widzą, że ciężka praca i poświęcenie mogą prowadzić do rozwoju kariery, są bardziej skłonni do pozostania lojalnymi. Awanse wewnętrzne nie tylko podnoszą morale, ale także pokazują, że firma ceni i uznaje wkład swoich pracowników.
 • Programy mentorskie - doświadczeni pracownicy mogą prowadzić i wspierać nowszych członków zespołu, pomagając im radzić sobie z wyzwaniami i rozwijać się w swoich rolach. Programy te nie tylko pomagają w rozwoju umiejętności, ale także tworzą poczucie przynależności i wspólnoty w organizacji.

Należy jednak pamiętać, że praktyki te stały się dość powszechne w branży, szczególnie na konkurencyjnym rynku IT. Rozważając zmianę pracy, pracownicy często odkrywają, że podobne korzyści i kultura pracy istnieją również w innych firmach. W związku z tym poleganie wyłącznie na tych środkach może nie być wystarczające, aby przekonać pracowników do pozostania w obecnej firmie.

Utrzymanie pracowników w dynamicznym środowisku IT

Jednak sytuacja się zmienia, a te zwykłe metody, choć cenne, mogą nie wystarczyć w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie pracy. Zwłaszcza w branży IT radzenie sobie z odejściami pracowników wymaga innego podejścia. Nie chodzi tylko o zatrzymanie obecnych pracowników, ale także o przygotowanie się na przyszłość, w której rotacja jest regularną częścią rzeczywistości w IT.‍

Obecnie potrzebne są strategie, które są bardziej perspektywiczne i proaktywne. Strategie te nie polegają tylko na ulepszaniu dzisiejszego miejsca pracy; chodzi w nich o przygotowanie się na to, co nadejdzie w przyszłości. W krajobrazie, w którym umiejętności i role zawodowe stale się zmieniają, firmy muszą się dostosować. Muszą patrzeć poza teraźniejszość i myśleć strategicznie o przyszłości.‍

W nadchodzących sekcjach zbadamy nowoczesne podejście do outsourcingu IT, które rozwiązuje problem rotacji pracowników, zapewniając jednocześnie korzyści dostosowane do dynamicznych wymagań branży IT

Czym jest outsourcing IT?

Outsourcing IT to strategiczna praktyka, w ramach której firmy współpracują z zewnętrznymi organizacjami lub dostawcami usług w celu pozyskania specjalistycznej wiedzy wykwalifikowanych specjalistów IT do realizacji określonych projektów lub zadań. W przeciwieństwie do tradycyjnego zatrudniania, podejście to oferuje zdolność adaptacji i skalowalność bez obowiązku długoterminowego zatrudnienia, zasadniczo umożliwiając organizacjom "dzierżawę" wyspecjalizowanych talentów na potrzeby konkretnych projektów.

Potencjalne korzyści w porównaniu z tradycyjnym zatrudnianiem

 • Dostęp do wykwalifikowanych specjalistów bez stałego zaangażowania - Outsourcing IT zapewnia dostęp do wyspecjalizowanych talentów bez konieczności stałego zatrudnienia. Firmy mogą korzystać z wykwalifikowanej siły roboczej, dostosowanej do ich potrzeb projektowych, eliminując zaangażowanie związane z zatrudnianiem na pełny etat.
 • Elastyczna skalowalność projektów - Rotacja pracowników może prowadzić do zmiennych potrzeb kadrowych.  Outsourcing IT oferuje elastyczność, umożliwiając organizacjom szybkie skalowanie siły roboczej IT w oparciu o wymagania projektu. Zapewnia to optymalizację zasobów i efektywne zarządzanie obciążeniem pracą.
 • Oszczędność kosztów w porównaniu z wewnętrznymi zespołami - Utrzymywanie wewnętrznych zespołów IT wiąże się ze stałymi wydatkami. Outsourcing IT oferuje potencjalne oszczędności, ponieważ organizacje płacą za usługi IT tylko wtedy, gdy są one potrzebne. To efektywne kosztowo podejście optymalizuje budżety, zapewniając jednocześnie dostęp do wykwalifikowanych specjalistów.

Biorąc pod uwagę zalety outsourcingu IT w porównaniu z tradycyjnym zatrudnianiem, jasne jest, że takie podejście może zapewnić Twojej organizacji elastyczność i wiedzę potrzebną do radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z rotacją pracowników. Jeśli chcesz podjąć najlepsze decyzje dotyczące pracowników IT i potrzeb projektowych Twojej firmy, konsultanci SKM Group są gotowi Ci pomóc. Pomożemy Ci dostosować odpowiednie rozwiązanie outsourcingowe do Twoich konkretnych wymagań i celów, zapewniając sukces i odporność Twoich projektów.

Wybór odpowiedniego partnera

Wybór idealnego partnera jest kluczową decyzją w procesie outsourcingu funkcji IT. Może ona znacząco wpłynąć na powodzenie projektów i skuteczność zarządzania rotacją pracowników. Poniżej znajdują się 3 najważniejsze kryteria, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

 • Historia udanych projektów - zacznij od oceny historii dostawcy usług outsourcingowych. Przejrzyj portfolio ukończonych projektów, zwracając szczególną uwagę na ich złożoność i skalę. Pomyślne wyniki projektów świadczą o ich kompetencjach i niezawodności.
 • Zakres wiedzy specjalistycznej i dostępnych umiejętności - Oceń zakres wiedzy specjalistycznej w ramach puli talentów. Upewnij się, że oferują szerokie spektrum umiejętności IT, które są zgodne z wymaganiami projektu. Zapytaj o zdolność do skalowania zespołów w górę lub w dół, co ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu rotacją pracowników.
 • Zgodność z kulturą i wartościami firmy - zaangażuj się w dyskusje z potencjalnymi partnerami, aby ocenić ich zgodność z kulturą i wartościami Twojej firmy. Podziel się kulturą pracy i oczekiwaniami swojej organizacji oraz oceń ich gotowość do adaptacji i efektywnej współpracy w Twoim środowisku.

Niezawodny i doświadczony partner, z historią udanych projektów, różnorodnymi umiejętnościami i wartościami podzielanymi przez organizację, jest kluczowy dla zapewnienia spójności projektu i sukcesu w ciągle zmieniającym się krajobrazie IT. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do przydatności outsourcingu dla Twojej firmy, nie wahaj się skontaktować z konsultantami SKM Group. Pomogą Ci oni określić, czy nasze partnerstwo odpowiada Twoim konkretnym potrzebom i celom.

Podsumowanie - Wzmocnienie odporności projektu na rotację pracowników IT

Outsourcing isn't just a way to reduce costs; it's a strategic approach to maintaining IT stability and continuity. By partnering with external IT service providers, companies can access specialized expertise, minimize the disruptions caused by turnover, and free up internal resources for more strategic tasks. The role of outsourcing in mitigating IT turnover cannot be understated—it's a proactive measure to safeguard your IT operations.‍


We strongly encourage companies facing IT turnover challenges to explore outsourcing as a viable solution. By taking the time to assess your specific needs, research potential outsourcing partners, and carefully plan the transition, you can unlock the full potential of outsourcing. It's not just about filling gaps; it's about building a resilient IT infrastructure that can adapt to changing demands and market dynamics.‍


At SKM Group, we specialize in IT outsourcing services, and our expertise can help you make informed decisions for your company. To learn more about our IT outsourcing services and how we can tailor a solution to meet your specific needs, please visit our IT Outsourcing Services page.

Aby jeszcze bardziej zilustrować rzeczywiste korzyści płynące z outsourcingu IT, zapraszamy do zapoznania się z naszym studium przypadku z PwC, międzynarodową siecią usług profesjonalnych. To studium przypadku pokazuje, w jaki sposób outsourcing odegrał kluczową rolę w sprostaniu wyzwaniom związanym z siłą roboczą IT, zwiększając wydajność operacyjną i ostatecznie przyczyniając się do ich sukcesu. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego studium przypadku, kliknij tutaj link

O autorze
Mateusz Kopacz

Mateusz jest doświadczonym profesjonalistą w zarządzaniu projektami i tworzeniu oprogramowania. Obecnie pełni funkcję CEO w SKM Group, gdzie nadzoruje projekty, zapewniając ich pomyślną realizację. Ponadto odgrywa istotną rolę w kształtowaniu strategii firmy, napędzaniu rozwoju nowych rozwiązań oraz kierowaniu rozwojem biznesu i zarządzaniu kluczowymi klientami.